AERS Olie distributeur van GoodFuels HVO in West-Brabant en Zeeland

AERS Olie distributeur van GoodFuels HVO in West-Brabant en Zeeland

13 september 2022


Sinds
medio september biedt AERS Olie haar klanten de duurzame brandstof GoodFuels HVO aan. AERS Olie is daarmee dé partner voor GoodFuels HVO in West-Brabant en Zeeland. GoodFuels HVO is een niet-fossiele brandstof voor dieselmotoren, gemaakt van afval- en reststromen, die tot 90% CO2-uitstoot reduceert. Door de toevoeging van GoodFuels HVO wil AERS haar klanten ondersteunen in het eenvoudig en effectief verduurzamen van wagen- en machineparken.

AERS van A tot S in Energietransitie
Inmiddels richt AERS zich – naast de gebruikelijke brandstoffen – steeds meer op duurzame energiedragers. ‘De energiemarkt is zeer dynamisch, waardoor ook de omstandigheden qua productkeuzes en oplossingen snel wisselen. We zien een snelle verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare producten, waarbij HVO100 daarbij de meest optimale en beschikbare stap is op dit moment; direct in te zetten, zonder dat onze klanten iets te hoeven wijzigen aan hun voertuig of machine’, vertelt Arthur Twaalfhoven, Sales Manager bij AERS.

AERS Energy
Daarnaast neemt AERS Energy met haar laadmogelijkheden een steeds belangrijkere positie in binnen het bedrijf. AERS Energy biedt bedrijven volledige begeleiding rondom oplaadzuilen, beschikt inmiddels over meer dan 400 laadpalen én biedt klanten de AERS Energy laadpas.

AERS E-Transitie concept
Duurzaam ondernemen met het AERS E-Transitie concept. In het Nederlandse klimaatakkoord staat realisatie van 49% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990. Wat betekent dit voor de (potentiële) klanten van AERS? Door de introductie van het AERS E-Transitie concept worden vele opties duidelijk; stapsgewijs duurzamer ondernemen d.m.v. praktische inzet de producten van AERS.

Verzekerd van duurzaamheid met GoodFuels HVO

Binnen brandstoffen die geschikt zijn voor dieselmotoren, geeft GoodFuels HVO de hoogst haalbare CO2-reductie zonder aanpassingen te doen aan het voertuig of de machine. ‘De grote toegevoegde waarde van het merk GoodFuels is voor ons dat alle biobrandstoffen van GoodFuels gecertificeerd zijn volgens de ISCC EU-voorwaarden voor duurzame biomassaproductie, traceerbare oorsprong en documentatie omtrent mogelijke broeikasgasreductie. Dit betekent dat GoodFuels gegarandeerd voldoet aan de laatste en hoogste duurzaamheidsnormen. Dat is in deze tijd, waar ook bij opdrachten steeds kritischer gekeken wordt naar de herkomst van producten, steeds belangrijker’, aldus Arthur.
AERS Olie supplier of GoodFuels HVO

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top